12 Mayıs cumartesi günü Yörük Türkmen Vakfı Kayseri Şubesinin Kültürevinin açılışı vardı. Büyük izdihamın yaşandığı açılışa kültürevinin hacmi yeterli gelmedi. Kayseri Şube Başkanı Ali Aydın, güzel bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: “Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün de ifade ettiği gibi “Bir ulusun temeli kültürdür.” Her kim ki, benim Atalarım Orta Asya’dan geldi diyorsa, biz Türkler, yani Oğuzlar, yani Türkmenler Orta Asya’dan Anadolu’ya uçakla gelmedik, Konar göçer halde geldik. İşte konar göçer bu Türk Kültürümüzün adı Yörüklüktür. Yörükler Anadolu da yerleşik düzene geçerken de kendilerini çevrelerine şu şekilde tarif etmişlerdir; “BEN TÜRKÜM, TÜRK BENİM, TÜRKMENİM.”demişlerdir. Görüldüğü gibi Yörüklük ve Türkmenlik bir alt kimlik bir alt kültür değil, Oğuzun Türkün kendisidir, özüdür, öz kültürüdür.”